Aktualności Przedszkola "Bajkowa Kraina"


zapytanie ofertowe2017-03-22 13:02

                                              

 

Zapytanie ofertowe

 

Przedszkole Językowe Bajkowa Kraina                              Chmielnik,01-02-2017r.

Ul. Lipowa 31

26-020 Chmielnik

 

 

   W związku z realizacją projektu „PRZEDSZKOLE DLA WSZYSTKICH”- współfinasowany przez Unię europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

                                        ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  Wybór wykonawcy na zakup urządzeń na plac zabaw.

1.Plac zabaw- ścianka wspinaczkowa dla dzieci od 2-6 lat.

2.Zabawki wielofunkcyjne- plac zabaw.

3.Bujak-plac zabaw.

4.Zjeżdżalnia-plac zabaw.

 

Oferta powinna zawierać:

1)    Informację wg wzoru OFERTY,

2)    Opatrzona pieczątką firmową,

3)    Posiadać datę sporządzenia,

4)    Podpisana przez dostawcę

5)    Przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@bajkowakrainachmielnik.pl lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Przedszkole Bajkowa Kraina Ul. Lipowa 31, 26-020 Chmielnik. do dnia 24-03-2017r. do godz. 15.00.

 

                                           Oferta

                                           (wzór)

 

1.     Dane wykonawcy, nazwa, adres, tel/fax, e-mail wykonawcy:

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

       2.Wartość oferty: cena netto zł:…………podatek VAT:…………..%

 

  Cena brutto zł…………………………………………………………………

3.     Słownie brutto   

Zł:……………………………………………………………………………………

 

4.     Termin wykonania zlecenia: ……………………………………………..

 

      …………………………………….

   (podpis dostawcy wraz z pieczęcią

       imienną lub firmową)

 

 

KRYTERIA WYBORU:

Cena, referencje, termin realizacji)

 

Z dokumentacją techniczną można zapoznać się pod adresem:

Ul. Lipowa 31, 26-020 Chmielnik

 

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt:

e-mail: biuro@bajkowakrainachmielnik.pl

tel.665-851-621

 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE2016-11-17 10:54 | PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE

DNIA 18-11-2016R.(PIĄTEK) O GODZ.11.15

WYCIECZKA2016-06-22 9:44 | WYCIECZKA

DNIA 24-06-2016R. ODBĘDZIE SIĘ WYCIECZKA DO EUROPEJSKIEGO CENTRUM BAJKI IM. KOZIOŁKA MATOŁKA.

W PROGRAMIE WYCIECZKI:

- WYSTAWA MULTIMEDIALNA "BAJKOWY ŚWIAT"

- SPEKTAKL MAŁEGO TEATRU PT." DZIADEK DO ORZECHÓW"

- SPACER PO OGRODACH OTACZAJACY CENTRUM BAJKI.